Mūsų mokymai

Išsirinkite mokymus pagal jūsų sugebėjimus

Modulinės profesinio mokymo programos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintos modulinės profesinio mokymo programos skirtos parengti kvalifikuotiems, profiliuotiems specialistams. Pabaigus mokymus išduodami tam tikros modulinės programos pažymėjimai, patvirtinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.